ODPOWIEDZIALNY

WOTRANT, S.L. B61234753
Avda. Abad Marcet nº 43, 3-1, E-08225 de Terrassa (Barcelona).
Tel.: +34 902 424 800
Email: regdatos@wotrant.com

ADRESACI

Żadne dane nie zostaną przekazane stronom trzecim.

Firmy z ALPEGA GROUP jako współodpowiedzialne za dane.

PRAWA

dostępu , zmiany, usunięcia i sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych osobowych przed odpowiedzialnymi .

INFORMACJA DODATKOWA

https://www.wtransnet.com/pl/regulamin/

CEL

Zarządzanie usługami i produktami, o dostęp do których zawnioskowano do WOTRANT i utrzymanie lojalności użytkowników poprzez akcje handlowe

LEGALIZACJA

Zgoda użytkownika i relacje przed umowne i umowne.