WŁAŚCICIEL

WOTRANT, S.L.

CIF B61234753

Avda. Abad Marcet,nº 43, 3-1,

E-08225 de Terrassa (Barcelona)

Tel: 902 424 800

Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej w Barcelonie, tom 29773, arkusz 58, strona 160149, wpis 6

 

PREZENTACJA

Zgodnie z Ustawą 34/2002, dotyczącą Usług Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego, wdrażającą Dyrektywę 2000/31/CE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca, dotyczącą niektórych aspektów usług społeczeństwa informacyjnego, oraz Dyrektywę 98/27/CE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja, dotycząca zaprzestania szkodliwych praktyk, informujemy, że www.wtransnet.com umożliwia dostęp do strony internetowej  firmy WOTRANT S.L., jej usług, proponowanych przez nią rozwiązań i treści, tworząc tym samym marketplace specjalizujący się w branży transportu towarów.

Korzystanie z witryny www.wtransnet.com przez jakiegokolwiek użytkownika Internetu oznacza akceptację regulaminu ogólnego oraz wszelkich mogących zaistnieć warunków dodatkowych.

Witryna ta została stworzona, aby przedstawić i udostępnić wszystkim Użytkownikom informacje o działalności, produktach, usługach oraz/lub rozwiązaniach oferowanych przez WOTRANT.

Dostęp do określonych Treści przedstawionych w tej witrynie może podlegać również dodatkowym warunkom, które – w zależności od danego przypadku –    zastępują, dopełniają i/lub zmieniają przedstawiony tu regulamin ogólny. Dlatego przed dostępem i/lub użyciem wspomnianych Treści Użytkownik powinien zapoznać się dokładnie również z dotyczącymi go warunkami dodatkowymi.

 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA STRONY

 1. DOSTĘP OGÓLNY

www.wtransnet.com to Witryna oferująca wolny i bezpłatny dostęp dla wszystkich użytkowników Internetu.

Korzystanie z tej Witryny jest jednoznaczne ze staniem się jej Użytkownikiem, a co za tym idzie, z obowiązkiem podporządkowania się regulaminowi w wersji opublikowanej w chwili dostępu do strony. Dlatego też WOTRANT zaleca Użytkownikom zapoznawać się każdorazowo z regulaminem Witryny.

WOTRANT nie odpowiada za straty i szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem z usługi.

 1. DOSTĘP PRYWATNY – STREFA KLIENTA

Aby mieć dostęp do niektórych usług i/lub rozwiązań firmy WOTRANT należy się najpierw zarejestrować i otrzymać nazwę Użytkownika i hasło, które są poufne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Obowiązkiem Użytkownika jest zadbanie o ich poufność.

WOTRANT nie ponosi odpowiedzialności za dostęp osób trzecich do prywatnych treści Witryny, jeśli doszło do niego przy wykorzystaniu nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za nadużycia i nieautoryzowany dostęp do poufnych treści strony, jakich mogą dokonać osoby trzecie posługujące się nazwą użytkownika i hasłem. WOTRANT nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane niewłaściwym korzystaniem z Witryny.

Użytkownik jest zobowiązany jak najszybciej poinformować firmę WOTRANT o zgubieniu lub kradzieży rzeczy osobistych i innych zdarzeniach mogących spowodować wyjawienie osobom trzecim nazwy użytkownika i hasło.

2.1 WARUNKI DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY

2.1.1. Bezpłatny charakter dostępu do Witryny

Dostęp do Witryny jest bezpłatny dla Użytkowników.

2.1.2. Obowiązek odpowiedniego korzystania z usługi

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usługi zgodnie z prawem i przytoczonym tutaj Regulaminem oraz z powszechnie przyjętymi zasadami moralnymi oraz nakazami dobrego wychawania i porządku publicznego.

Użytkownik nie ma prawa korzystać z Witryny w sposób niedozwolony ani w celach sprzecznych z Regulaminem, mogących zaszkodzić uprawnieniom i interesom osób trzecich lub w jakikolwiek sposób uszkodzić, przeciążyć albo zablokować Witrynę i uniemożliwić Użytkownikom normalne z niej korzystanie.

2.1.3. Odpowiedzialność za szkody i straty

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, jakie może ponieść WOTRANT w następstwie niedostosowania się Użytkownika do któregokolwiek z wymogów, którym podlega podczas korzystania z Witryny, na mocy powszechnie obowiązującego prawa oraz przytoczonego tu Regulaminu.

2.2. WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

2.2.1. Dostępność, ciągłość, przydatność i wiarygodność

WOTRANT nie gwarantuje ciągłej dostępności i nieprzerwanego działania Witryny. W miarę możliwości WOTRANT postara się uprzedzić o przerwach w działaniu Witryny. WOTRANT nie gwarantuje też przydatności Witryny do jakiejkolwiek działalności ani jej nieomylności, a w szczególności – chociaż nie wyłącznie – nieprzerwanego dostępu do wszystkich stron składających się na Witrynę. Nie gwarantuje też skutecznego obiegu informacji, danych i treści między Użytkownikiem a osobami trzecimi.

WOTRANT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody spowodowane niedostępnością lub przerwami w działaniu serwisu. Nie ponosi też odpowiedzialności za nieprzydatność, jaką Użytkownik mógłby zarzucić Witrynie, ani za błedy w jej działaniu, a w szczególności – chociaż nie wyłącznie – za błędy w dostępie do poszczególnych stron tworzących Witrynę, jak również błędy w przetwarzaniu danych, informacji lub treści.

2.2.2. WOTRANT nie ma obowiązku nadzorować i nie nadzoruje korzystania z Witryny przez Użytkowników. WOTRANT nie może też zagwarantować, że Użytkownicy będą korzystać z Witryny zgodnie w przytoczonym tu Regulaminem ani że będą to robić w sposób sumienny i rozważny. WOTRANT nie jest również obowiązany weryfikować, i nie weryfikuje, tożsamości Użytkowników ani  autentyczności, aktualności, dokładności, i/ lub prawdziwości danych osobowych, które Użytkownicy udostępniają innym Użytkownikom.

WOTRANT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty wynikające z korzystania z Witryny lub powstałe z winy nieautentycznych, nieaktualnych, niedokładnych i/lub nieprawdziwych danych osobowych, które Użytkownicy udostępniają innym Użytkownikom. A w szczególności – chociaż nie wyłącznie –     za szkody i straty wynikające z podszycia się przez Użytkownika pod osobę trzecią podczas jakiejkolwiek formy komunikacji dokonanej poprzez Witrynę.

2.3. ODMOWA USŁUGI

WOTRANT rezerwuje sobie prawo do odmowy obsłużenia oraz do uniemożliwienia – w każdym momencie i bez uprzedzenia – komunikacji i usunięcia wiadomości przekazanych poprzez Witrynę w przypadku tych Użytkowników, którzy pogwałcą przytoczony tu Regulamin.

2.4. OKRES ISTNIENIA I ZAKOŃCZENIE USŁUGI

Witryna ma nieokreślony okres działania. WOTRANT ma jednak prawo zakończyć lub zawiesić jej działalność. W miarę możliwości WOTRANT postara się uprzedzić o zakończeniu lub zawieszeniu działania Witryny.

Sugestie i propozycje współpracy prosimy kierować na adres: info@wtransnet.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wizyta strony WEB nie oznacza, że użytkownik rejestruje się lub musi podać dane osobowe. Jeśli należy je podać, strona internetowa informuje o obowiązkowym charakterze dostarczania danych za pomocą gwiazdki [*]. Aby korzystać z niektórych usług lub rozwiązań, użytkownik musi się zarejestrować i złożyć zamówienie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) , WOTRANT przekazuje poniżej informacje, w celu zapoznania  się  z  polityką prywatności stosowaną  w odniesieniu do Państwa  danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa Danych?

Przekazane nam dane osobowe oznaczają wyraźną zgodę  na ich przetwarzanie i włączenie do odpowiedzialności  WOTRANT, S.L. (dalej zwanym  WOTRANT), NIP: B61234753, adres siedziby  Avda. Abad Marcet nº 43, 3-1, E-08225  Terrassa (Barcelona), Tel.: +34 902 424 800, Email: regdatos@wotrant.com, który będzie administratorem Państwa danych.

W celu wywiązania się   i realizacji oferowanych usług i produktów WOTRANT , Twoje dane mogą zostać przekazane firmom z WOTRANT/ALPEGA GROUP, jako legalnym współodpowiedzialnym za te dane.

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?
Przekazane nam dane osobowe  oznaczają wyraźną zgodę  na ich handlowe i administracyjne zarządzanie w celu  świadczenia usług i produktów ALPEGA GROUP, jak również  do utrzymania lojalności jako klienta oraz w celu informowania Państwa poprzez dowolne środki  o naszych usługach i produktach, za wyjątkiem wyraźnego innego wskazania.
A konkretnie:

Kontaktu i Bezpłatnego użytkowania: Aby zarządzać Państwa zapytaniami, informować o usługach i produktach ALPEGA GROUP, a także o analizie handlowej i statystycznej oraz poprawić i / lub spersonalizować naszą ofertę usług i produktów.

Rejestracji Użytkownika:  Rejestracja na prywatnym koncie WOTRANT, aby móc korzystać  z  oferowanych  usług i produktów, wśród których znajdują się Giełda ładunków i platforma zarządzania dokumentami; aby móc informować o usługach i produktach ALPEGA GROUP, a także o analizie handlowej i statystycznej oraz poprawić i / lub spersonalizować naszą ofertę usług i produktów.

Główny cel przetwarzania danych osobowych nie jest uzależniony od świadomej zgody na przechowywanie plików cookies, udzielonej nam podczas korzystania z naszej witryny, i udostępniania Państwa anonimowych informacji stronom trzecim, w celu tworzenia profili do personalizacji reklam własnych i stron trzecich, analizowania ruchu na naszej stronie i oferowania usługi związanych z portalami społecznościowymi. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Cookie.

O jakie dane prosimy?

Pola oznaczone symbolem [*] są obowiązkowe, a ich wypełnienie oznacza pełną i bezwarunkową akceptację tej polityki prywatności.

Dane, które są przetwarzane, będą zależeć od formularza i usługi, z której korzysta użytkownik,  i w drodze oświadczenia będą:

 • dane identyfikujące użytkowników, uczestników i dane kontaktowe,
 • rodzaj firmy,
 • informacje handlowe i operacyjne firmy,
 • dane pracowników,
 • licencje i certyfikaty obowiązkowe i/lub dodatkowe do działalności transportowej itd.,
 • dane rejestracyjne i finansowe firmy,
 • dane pochodzące z surfowania po naszej platformie,

W wyjątkowych przypadkach i zależnie od rodzaju zakontraktowanych usług, mogą być wymagane jako obowiązkowe dane należące do stowarzyszeń, federacji związanych z sektorem transportowym itp., zbierane do analizy statystycznej, oraz w celu poprawy i/lub dostosowania ofert naszych usług i produktów. W przypadku nie przekazania lub nie wyrażenia zgody na przetwarzanie takich danych, WOTRANT zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży usługi, jeśli dane te są uważane za obowiązkowe.

Tym samym, w przypadku wniosku  o wykupienie usług lub rozwiązań, Użytkownik upoważnia WOTRANT do zbierania od stron trzecich i przetwarzania wszelkich informacji niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej, do wyłącznego użytku i prawidłowego funkcjonowania świadczonych usług.

Czas przechowywania danych? 

Dane będą przechowywane i przetwarzane do momentu złożenia wniosku o ich usunięcie, i przynajmniej w ciągu trwania  ważności naszej umownej relacji i na czas nałożony na WOTRANT przez obowiązujące wymagania prawne.

Cesja i dostęp do danych przez osoby trzecie

WOTRANT ze swojej stronu nie będzie przekazywał danych stronom trzecim bez uprzedniej zgody użytkownika.

W celu wywiązania się i realizacji usług strony WEB, Państwa dane mogą zostać przekazane firmom z ALPEGA GROUP, jako legalnym współodpowiedzialnym za te dane; którzy będą mogli wysyłać Państwu informacje handlowe za pośrednictwem dowolnych  środków, w odniesieniu do  istotnych wiadomości, ofert, produktów i usług grupy, które mogą być dla Państwa interesujące.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Zgoda użytkownika i / lub stosunek przedumowny i umowny między Użytkownikiem a WOTRANT, S.L.

W zakresie niezbędnym do spełnienia celów określonych w niniejszym dokumencie oraz jako konieczny wymóg prawny, zarówno zakontraktowanie  produktu lub usługi, jak i przesłanie danych przez wypełniony przez Państwo formularz, są pozytywnymi i jednoznacznymi działaniami, które oznaczają wyrażenie zgody na przetwarzanie.

Jakie są Państwa  prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych?

W celu korzystania z oferowanych usług i produktów, do obowiązku użytkownika należy dostarczenie wszystkich aktualnych danych, wymaganych jako obowiązkowe. Dostarczone dane i informacja handlowa przyjmuje się jako pewne, prawdziwe i aktualne i do obowiązku Użytkownika należy modyfikacja i/lub  aktualizacja tejże informacji w każdym momencie; w przeciwnym razie rozumie się, że dane nie zostały zmodyfikowane i są dokładne i aktualne.

Jeśli przekazaliście nam Państwo dane osób trzecich, powinniście, przed ich  przekazaniem poinformować i poprosić o zgodę na ich ujawnienie,  konieczne do osiągnięcia przedstawionych tutaj celów.

W dowolnym momencie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do dostępu, zmiany, usuwania i sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych osobowych, kierując taką informację wraz z fotokopią swojego dowodu osobistego do WOTRANT, S.L. na adres e-mail: regdatos@wotrant.com; W przypadku marketingu lub bezpośrednich elektronicznych informacji, zawierać one będą automatyczny system odmowy przyjmowania przyszłych informacji handlowych; wszystko to bez  wpływu na wcześniejsze przetwarzanie i przekazywanie danych stronom trzecim, i bez uszczerbku na obowiązki i konsekwencje prawne wynikające z  odpowiedzialności osób za pliki.

W szczególności ogólna treść Państwa  praw to:

(1) Prawo do Dostępu. Prawo do potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa  dane osobowe, i w przypadku potwierdzenia,  do uzyskania kopii tych danych i kompletnej informacji o ich przetwarzaniu.

(2) Prawo do zmiany. Prawo do poprawy błędów, modyfikacji niedokładnych lub niekompletnych danych i zagwarantowania poprawności informacji jako przedmiotu przetwarzania.

(3) Prawo do usuwania. Prawo do wystąpienia o usunięcie swoich danych bez zbędnej zwłoki, w przypadku kiedy przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub cel, który spowodował ich przetwarzanie bądź  gromadzenie, zniknie

(4) Prawo do ograniczenia przetwarzania. Prawo do wystąpienia o zawieszenia przetwarzania w przypadku, kiedy  przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub zakwestionowano dokładność danych.

(5) Prawo do sprzeciwu. Prawo do sprzeciwienia się wobec przetwarzania swoich danych, kiedy są one przedmiotem marketingu bezpośredniego lub gdy należy zaprzestać przetwarzania z powodów powiązanych z sytuacją osobistą, chyba że zostanie uzasadniony interes prawny lub jest konieczny do dokonania lub obrony przed reklamacjami

(6) Prawo do nie bycia przedmiotem indywidualnych decyzji. Prawo do nie bycia przedmiotem decyzji opartej jedynie na automatycznym przetwarzaniu, włączając profilowanie, która wywoła skutki prawne lub wpłynie na Państwo, za wyjątkiem jeśli jest to konieczne do wykonania umowy, jest to  dozwolone przez prawo lub wyraziliście Państwo na to wyraźnie zgodę.

(7) Prawo do Przenoszenia. Prawo do otrzymywania danych osobowych, które Państwa dotyczą, jeśli istnieje podpisana umowa na usługę dystrybucji i zarządzania dostępami, w ustrukturyzowanym formacie, powszechnego użytku i odczytu mechanicznego, i przekazania ich innemu odpowiedzialnemu za przetwarzanie, kiedy przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych metod.

Korzystanie z tych praw jest bezpłatne, za wyjątkiem, żę wystąpią wnioski bezpodstawne lub przesadzone, w którym to przypadku zainteresowana strona może zostać zobowiązana do przejęcia kosztów rozpatrzenia wniosku.

Tym samym przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 macie Państwo prawo wystąpić o naruszenie prawa do  organów kontroli ochrony danych.

Bezpieczeństwo i poufność

WOTRANT będzie traktował dane z najwyższą poufnością i zachowa tajemnicę zawodową wobec nich wszystkich, zobowiązując się  do nieinformowania   nieupoważnionych  osób trzecich bez odpowiedniej zgody, nawet w celu ich zachowania, obowiązek, który będzie istniał nawet po zakończeniu stosunków handlowych z Użytkownikiem; wszystko to zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyjmując konieczne środki  techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz uniknięcie ich zmiany, utraty lub nieuprawnionego przetwarzania, biorąc pod uwagę stan techniczny, koszty aplikacji, charakter przechowywanych danych, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko różnego prawdopodobieństwa i  dotkliwości  zdarzeń, na które są narażone, i które zawiera przetwarzanie dla  praw i wolności osób fizycznych.

Aby chronić Państwa dane osobowe, podejmujemy rozsądne środki ostrożności i postępujemy zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi, aby zagwarantować, że nie ulegną one utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, uzyskaniu dostępu, ujawnieniu, zmianie lub zniszczeniu w nieodpowiedni sposób.

COOKIES

 Wtransnet.com wykorzystuje cookies, aby ułatwić użytkownikowi surfowanie na naszej stronie internetowej.  Cookies to coś prostego i wszystkie strony internetowa ich potrzebują do działania. Tutaj wyjaśnimy CI czym są cookies i jak z nich korzystamy na naszej stronie,

Czym są cookies (ciasteczka)?

Plik cookie to plik, który jest pobierany w celu przechowywania i pobierania danych z urządzenia końcowego na komputerze lub komputerze użytkownika, poprzez dostęp do niektórych stron internetowych przechowywanych na dysku twardym lub w pamięci tymczasowej i zachowuje dane użytkownika oraz dane o surfowaniu, której dokonano  z tego komputera, i która pozwala na takie działania, jak zapamiętywanie hasła lub opracowywanie szybszych zapytań.

Użytkownik może usunąć pliki cookie ze swojego dysku twardego, kiedy tylko zechce, lub zablokować zbieranie informacji. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były przechowywane, w tym celu powinieneś skonfigurować przeglądarkę internetową. W przypadku ich nie przechowywania, , niektóre funkcje WOTRANT mogą nie być dostępne, ale będziesz mógł surfować po stronie. Informacja jest przeznaczona wyłącznie do prywatnego użytku WOTRANT, a nie do ujawniania lub udostępniania tych informacji stronom trzecim.

Informacja, która ta stronę WEB przechowuje  na komputerze użytkownika za pośrednictwem tego mechanizmu składają się wyłącznie z numeru identyfikującego użytkownika, a także z preferencji, takich jak preferowany język przeglądania oraz data umieszczenia pliku cookie. Umożliwi to nam rozpoznanie Państwa podczas kolejnych wizyt na naszej stronie internetowej. Pliki cookie pomagają nam ulepszać naszą stronę internetową i zapewniać lepszą i bardziej spersonalizowaną usługę. W szczególności pozwalają nam:

– Oszacowanie  liczb i wzorców korzystania.

– Przechowanie informacji o Państwa preferencjach i dostosować naszą stronę internetową do indywidualnych zainteresowań.

– Przyspieszenie wyszukiwania.

– Rozpoznanie użytkownika , gdy ten wróci do naszej witryny, zawsze kiedy wchodzi  z komputera, na którym zapamiętał swoją  nazwę użytkownika  i hasło.

– Aby analizować surfowanie użytkowników (statystyki). Aplikacja służąca do pozyskiwania i analizowania informacji surfowania  to: Google Analytics: www.google.com/analytics i http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

To narzędzie nie uzyskuje danych dotyczących imion lub nazwisk ani  adresu pocztowego, z którego użytkowni się łączy, ani żadnych innych osobistych danych identyfikacyjnych użytkownika.

Uzyskane informacje odnoszą się do liczby odwiedzonych stron, języka, portali społecznościowych, na których j publikowane są nasze wiadomości, miasta, do którego przypisany jest adres IP użytkowniów, liczby użytkowników odwiedzających naszą stronę,  częstotliwość i powtarzalność odwiedzin, czas odwiedzin, przeglądarkę, której używają, operator lub typ terminala, z którego dokonano odwiedzin strony. .Informację tą wykorzystujemy do ulepszania naszych stron, wykrywania nowych potrzeb i oceny wprowadzanych ulepszeń w celu zapewnienia lepszej obsługi użytkownikom, którzy odwiedzają naszą stronę, dostosowując ją na przykład do najczęściej używanych przeglądarek lub terminali.

Jakich rodzajów cookies używa WOTRANT?

Rodzaje ciasteczekCel danego rodzaju cookies
Cookies własneWłasneCookies własne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny, są one w bezpośredniej relacji z użytkownikiem i hasłem.

Wybiera wartość relatywną w stosunku do akceptacji cookies przez przeglądarkę używaną przez użytkownika strony internetowej, która pozostaje w pliku cookie przeglądarki, podczas gdy użytkownik jest na naszej stronie. Oznacza to, że są aktywne przez cały czas trwania wizyty na tej stronie i są usuwane z komputera po jej opuszczeniu.

Cookies analityczneGoogle AnalyticsTe pliki cookie są używane do analizy zachowania użytkowników w sposób zbiorczy i anonimowy, włączając liczbę odwiedzających witrynę i jej różne strony, pochodzenie odwiedzin, dzień i godzina, platforma, wyszukiwane słowa używane przez użytkownika do wyszukiwania pożądanej zawartość. W ten sposób WOTRANT używa bardzo użytecznych środków do wprowadzania ulepszeń na stronie internetowej i do uzyskania informacji , która treść lub projekt jest najbardziej odpowiednia dla użytkownika.

Jak możesz skonfigurować cookies?

 

Surfując i kontynuując wizytę na  naszej stronie, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookie na warunkach określonych w niniejszej Polityce Plików cookie. Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z prawa do blokowania, eliminowania i odrzucania plików cookie, modyfikując opcje przeglądarki; na przykład:

Internet Explorer: Narzędzia> Opcje Internetowe > Prywatność> Konfiguracja. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z  pomocy Microsoft lub Pomoc w przeglądarce.

Mozilla Firefox: Narzędzia> Opcje> Prywatność > Historia> Ustawienia Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z  pomocy Mozilla lub Pomoc w przeglądarce

Google Chrome: Konfiguracja> Ustawienia zaawansowane> Prywatność -> Ustawienia treści. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z  pomocy Google lub Pomoc w przeglądarce

Safari: Preferencje> Prywatność. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z  pomocy Apple lub Pomoc w przeglądarce

Opera: Konfiguracja> Opcje> Zaawansowane> Cookies Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z  pomocy Opera lub Pomoc w przeglądarce.

Jeśli używasz przeglądarki innej niż powyższe, zapoznaj się z jej zasadami instalacji, używania i blokowania plików cookie.

Co się stanie, jeśli pliki cookie zostaną wyłączone?

Niektóre funkcje lub obszary tej witryny mogą nie działać.

Czy aktualizujemy naszą politykę plików cookies?

Możliwe, że aktualizujemy politykę plików cookie na naszej stronie, dlatego zalecamy zapoznanie się z niniejszymi zasadami za każdym razem, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, aby być odpowiednio poinformowanym o tym, jak i dlaczego używamy plików cookie.

WŁASNOŚĆ PRYWATNA (Rejestracja znaków towarowych)

“WOTRANT” i  “WTRANSNET” to znaki towarowe zarejestrowane w Hiszpańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych pod numerami M2716788, M2204722, M2716790, M3610522. Tym samym, zabrania się używania przez osoby trzecie, bez pisemnego zezwolenia wystawionego przez WOTRANT S.L., tychże znaków towarowych lub podobnych znaków mogących mylnie świadczyć o ich pochodzeniu lub własności.

www.wtransnet.com jest domeną zarejestrowaną przez WOTRANT. Domena ta nie może być używana bez uprzedniej zgody w połączeniu z innymi witrynami internetowymi niepodlegającymi WOTRANT S.L. i w sposób mogący wprowadzić w błąd naszych klientów lub zkyskredytować naszą firmę.

Pełna zawartość tej Witryny: opisy, funcje, treść, obrazy, znaki handlowe, logo, przyciski, pliki z oprogramowaniem, szata graficzna, zestaw barw jak również struktura, wybór, rozmieszczenie i prezentacja zawartości Witryny są chronione przez hiszpańskie i międzynarodowe ustawodawstwo dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej.
Umożliwienie przez firmę WOTRANT dostępu do naszej Witryny nie oznacza w żadnym przypadku rezygnacji, zrzeczenia się czy przekazania osobie trzeciej praw przysługujących nam na mocy hiszpańskiego i międzynarodowego ustawodawstwa dotyczącego własności intelektualnej i przemysłowej.

Odtwarzanie (w wyjątkiem czasowego pobrania na twardy dysk komputera Użytkownika lub na serwery Proxy), kopiowanie, używanie, dystrybuja, wtórne wykorzystanie, eksploatacja, powielanie, rozpowszechnianie, emisja, wprowadzanie zmian, wykasowanie lub jakakolwiek inna czynność manipulująca całość lub część informacji zawartej w tej Witrynie bez zezwolenia właściciela zabronione.
Użytkownik zobowiązuje się korzystać z zawartości Witryny w sposób sumienny, właściwy i zgodny z prawem. Zobowiązuje się również nie usuwać i nie  manipulować „copyright” oraz innych elementów identyfikujących prawa własności            WOTRANT a także technicznych systemów zabezpieczeń lub innych mechanizmów informacyjnych wszelkiego rodzaju, jakie mogłyby zostać zawarte w treści Witryny. Użytkowik nie ma prawa wykorzystywać zawartości Witryny, a zwłaszcza jakichkolwiek informacji z niej pozyskanych, do własnych strategii reklamowych, korespondencji o charakterze handlowym, niechcianej korespondencji (spam) kierowanej do szerokiej rzeszy odbiorców – bez względu na jej cele – a także do sprzedaży i rozpowszechniania zawartości Witryny.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZOBOWIĄZANIA

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOTYCZĄCĄ ZAWARTOŚCI WITRYNY

Zawartość Witryny ma charakter ogólny i jej wyłącznym celem i racją bytu jest informowanie o naszych usługach i działalności jako przedsiębiorstwa. Tym samym korzystanie z niej przez Użytkownika nie jest jednoznaczne z zawiązaniem jakiegokolwiek rodzaju relacji zawodowej z naszym przedsiębiorstwem.

Użytkownik powinien wziąć pod uwagę, że treści przedstawione w naszej Witrynie nie muszą być aktualne. Ich zmiana lub usunięcie może zostać dokonane przez WOTRANT bez uprzedzenia. Żadna informacja przekazana za pośrednictwem naszej Witryny nie posiada skutków wiążących.

Firma nie odpowiada za decyzje podjęte przez Użytkownika pod wpływem informacji zamieszczonych w naszej Witrynie, zwłaszcza tych odnoszących się do właściwości technicznych kabli.

WOTRANT nie odpowiada za informacje niepochodzące z naszej firmy lub opublikowane w wersji nieautoryzowanej, jak również nie poczuwa się do odpowiedzialności za problemy wynikające z nieprawidłowego korzystania z zawartości Witryny. WOTRANT zastrzega sobie prawo do aktualizacji zawartości Witryny, usuwania jej części oraz do ograniczania lub blokowania dostępu do niej w sposób tymczasowy lub ostateczny.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRZYPADKU HIPERŁĄCZY DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH (LINKÓW)

Linki umieszczone w naszej Witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny. WOTRANT nie kontroluje ani nie weryfikuje umieszczanych tam informacji i treści ani oferowanych za ich pośrednictwem produktów i usług. Tym samym WOTRANT nie odpowiada za jakiekolwiek szkody i straty mogące wyniknąć z korzystania z tych stron.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRZYPADKU GDY LINK DO WITRYNY WOTRANT POJAWI SIĘ NA INNEJ STRONIE.


W przypadku linków do Witryny WOTRANT umieszczanych na innych stronach internetowych, a także w przypadku jeśli jakikolwiek Użytkownik, przedsiębiorstwo lub witryna zdecydują się ustanowić hiperłącze odsyłające do Witryny WOTRANT, będą obowiązywać następujące zasady:

 • Link odsyłać może wyłącznie do strony głównej Witryny.
 • Link będzie pełny i kompletny, czyli musi przekierować użytkownika na adres internetowy WOTRANT i musi odtworzyć pełny adres strony głównej. Autor chcący umieścić nasz link na swojej stronie nie ma prawa bez pisemnej zgody firmy WOTRANT powielać Witryny WOTRANT, ustanawiać jej częścią własnej witryny lub jedną ze swoich “frames” ani też tworzyć przeglądarki z którąkolwiek ze stron naszej Witryny.
 • Zabrania się umieszczania błędnych lub niezgodnych z prawdą informacji na temat Witryny WOTRANT.
 • Gdyby autor strony chciał na niej umieścić jakikolwiek znak rozpoznawczy WOTRANT (nazwę przedsiębiorstwa, znak firmowy, logo itp.) będzie musiał uzyskać na to pisemną zgodę.
 • Właściciel strony, na której umieszczono link do naszej Witryny musi działać w dobrej wierze i nie może wystawiać na szwank reputacji ani dobrego imienia WOTRANT
 • Zabrania się bez zgody WOTRANT wykorzystywać elementów lub całości nazwy domeny, nazwy firmy, znaku firmowego lub logo WOTRANT jako słowa kluczowego („metatags” lub „metanames”) do szukania stron za pomocą wyszukiwarek.

WOTRANT nie poczuwa się do odpowiedzialności za żadne kwestie związane ze stroną zamieszczającą link do naszej Witryny. Umieszczenie linku nie oznacza, że  między firmą WOTRANT a właścicielem strony istnieje jakikolwiek związek, współpraca lub zależność.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ W KWESTIACH TECHNICZNYCH


WOTRANT nie może zagwarantować ciągłości działania Witryny ani tego, że będzie ona zawsze dostępna i niezawodna. WOTRANT nie jest też odpowiedzialny za bezpośrednie lub pośrednie straty i szkody (także za uszkodzenie systemów informatycznych i zarażenie wirusami istniejącymi w sieci) powstałe podczas przeglądania Internetu niezbędnego do korzystania z naszej Witryny.

 1. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW


Użytkownik zobowiązuje się dokładnie i uczciwie wypełniać zalecenia firmy WOTRANT dotyczące korzystania z Witryny. WOTRANT przedstawi je użytkownikom w dowolny sposób za pośrednictwem swojej Witryny.

Użytkownik jest odpowiedzialny za szkody i straty, jakie firma WOTRANT mogłaby ponieść w wyniku niepodporządkowania się przez niego zaleceniom przedstawionym w tych zastrzeżeniach prawnych.

Użytkownik zobowiązuje się nie używać zawartości Witryny WOTRANT w celach niezgodnych z prawem, zasadami moralnymi i porządkiem publicznym. Osoby korzystające z naszej Witryny muszą postępować zgodnie z obowiązującym w takich przypadkach ustawodawstwem, kodeksem etycznym, nakazami dobrego wychowania oraz ogólnymi zasadami korzystania z naszej Witryny. Tym samym mają obowiązek wstrzymać się od takich oraz innych niewymienionych tutaj zachowań, które:

(a) naruszają, gwałcą lub łamią podstawowe prawa i swobody obywatelskie chronione konstytucją, traktatami międzynarodowymi i innymi ustawami;

(b) nakłaniają, podżegają i zachęcają do zachowań przestępczych, znieważających, obelżywych, szkalujących, agresywnych lub jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem, z zasadami moralnymi, wymogami dobrego wychowania i porządku publicznego;

(c) nakłaniają, podżegają i zachęcają do czynów, zachowań i poglądów dyskryminujących z racji płci, koloru skóry, religii, światopoglądu, wieku lub stanu;

(d) zawierają podteksty przestępcze, agresywne, pornograficzne, obelżywe lub jakiekolwiek inne sprzeczne z prawem, z zasadami moralnymi, wymogami dobrego wychowania i porządku publicznego;

(e) powodują lub mogą powodować niedopuszczalne stany lękowe lub strach;

(f) nakłaniają i podżegają do udziału w działaniach niebezpiecznych, ryzykownych, szkodliwych dla zdrowia i równowagi psychicznej;

 1. g) są kłamliwe, niejednoznaczne, niejasne, wyolbrzymione lub nieaktualne, czym mogą skłaniać do wyciągania mylnych wniosków o ich celach lub o intencjach i zamysłach wypowiadającego się;

(h) są chronione przez prawo własności intelektualnej lub przemysłowej należące do osoby trzeciej, chyba że Użytkownik uzyskał od niej zgodę na ich wykorzystanie w zamierzony przez siebie sposób;

(i) naruszają tajemnicę przedsiębiorstwa;

(j) naruszają dobre imię, wizerunek lub prywatność osób trzecich i ich bliskich;

(k) łamią przepisy dotyczące tajemnicy komunikacyjnej;

(l) stanowią niedozwoloną, mylącą lub nieuczciwą reklamę, czyli nieuczciwą konkurencję;

(m) zakłócają (z powodu swych parametrów, takich jak format, rozmiary itp.) normalne działanie Witrynu lub nie spełniają wymogów technicznych i innych parametrów wymaganych przy dostępie do Witryny.

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ZMIANY

WOTRANT ma prawo w sposób unilateralny dokonywać częściowych lub całkowitych zmian w przedstawionym tu Regulaminie. Ewentualne zmiany zachowają obecną formę tego dokumentu.

Tym samym, okres obowiązywania tego dokumentu pokrywa się z czasem jego  publikacji, a zakończy się z chwilą jego przeredagowania, częściowego lub całkowitego, przez firmę WOTRANT.

WOTRANT ma prawo zadecydować w sposób unilateralny o zakończeniu, zawieszeniu lub przerwaniu istnienia tej Witryny i Użytkownik nie będzie mógł ubiegać się z tego tytułu o jakiekolwiek odszkodowanie. Po likwidacji Witryny Użytkownik ma obowiązek usunąć wszelkie posiadane przez siebie w dowolnym formacie informacje o przedsiębiorstwie WOTRANT, w posiadanie których wszedł za pośrednictwem naszej Witryny lub przez osobistą korespondencję z nami.

PRAWO I JURYSDYKCJA

W przypadku jakichkolwiek sporów związanych z powyższym Regulaminem strony podlegają sądom w Barcelonie (Hiszpania) i hiszpańskiej jurysdykcji.