System QAP (Quality Assurance Policy)

System QAP jest zdecydowanie wyróżnikiem Wtransnet spośród innych giełd. Jego celem jest zapewnienie profesjonalnego, bezpiecznego i zaufanego otoczenia pracy pomiędzy europejskimi firmami.

Jest częścią rygorystycznej polityki bezpieczeństwa, która jest głównym gwarantem zawierania transakcji w oparciu o maksymalne zaufanie.
Jego zadanie to nie tylko weryfikacja firm przed ich przyjęciem, ale również ciągły monitoring ich zachowania, zgodny z przyjętymi normami, zaakceptowanymi w momencie przystąpienia do giełdy.

Filtry rzetelności i wypłacalności

Procedury oceny i przyjmowania nowych członków:
Weryfikacja tożsamości, ważność dokumentów, kontrola dokumentów handlowych.
Firmy nowo powstałe muszą istnieć przynajmniej 1 rok.
Poza tym, firmy upoważnione do ogłaszania ładunków są weryfikowane przez firmę ubezpieczeniową Coface.

System referencji przewoźników

Pozwala firmom oferującym ładunki na wgląd do referencji, które inne firmy wystawiały przewoźnikowi, jak i dodać swoje.
W momencie rejestracji na giełdzie, przewoźnicy muszą dostarczyć referencje od firm, dla których wcześniej wykonywały transport.

Kontrola ważności dokumentów

Firmom, których wymagane dokumenty uległy przedawnieniu, zostaje zablokowany dostęp do systemu.

Report nadużyć

Kanał komunikacji dla firm zrzeszonych, poprzez który mogą poufnie zgłosić niewłaściwe postępowanie innego użytkownika.

Reklamacje płatności

Po otrzymaniu zgłoszenia w sprawie niepłatności, Wtransnet wszczyna procedurę reklamacji.

Komisja Audytowa

Organ, który czuwa nas właściwym korzystaniem z platformy i stale monitoruje zachowanie firm.

Korzyści

Zwiększenie prestiżu firmy

Identyfikacja jako firma bezpieczna

Większe możliwości biznesowe w Europie

Znak Jakości QAP

Posiadanie Znaku Jakości QAP oznacza, że firma została wyróżniona certyfikatem Wtransnet, przeszła filtry rzetelności i wypłacalności i zaakceptowała i zobowiązała się do przestrzegania norm obowiązujących w tej społeczności.
Znak ten mogą otrzymać tylko te firmy, które należą do Wtransnet więcej niż rok.

Dlaczego tak ważne jest jego posiadanie?

W tak bardzo konkurencyjnym sektorze, jakim jest transport, być odróżnianym pośród innych firm jest szczególnie istotne. Posiadanie Znaku Jakości Wtransnet, giełdy ładunków, europejskiego lidera w kwestiach bezpieczeństwa, jest brane pod uwagę przez wiele firm w momencie pozyskiwania nowych partnerów biznesowych, ponieważ oznacz dla nich gwarancję bezpieczeństwa i solidności firmy.

Wtransnet zweryfikował ponad 11 000 firm i jego znak jakości jest rozpoznawany w ponad 33 europejskich krajach. Firmy transportowe, które są częścią Wtransnet, a zatem posiadają Znak Jakości QAP, nawiązują relacje biznesowe w całkowicie bezpiecznym otoczeniu.

Ponad 10.000 firm już nam zaufało!

Facebook de Wtransnet
Twitter de Wtransnet
Google+ de Wtransnet
Youtube de Wtransnet
Linkedin de Wtransnet