Za chwile zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną

Strona, która się otworzy jest bramką wejściową do wykonania zdalnej prezentacji systemu realizowanej pod kontrolą pracownika Wtransnet.

Na stronie tej należy wprowadzić hasło sesji, które zostanie przekazane przez pracownika Wtransnet podczas połączenia telefonicznego.

Polaczenie zostanie zrealizowane przez osobę z zespołu handlowego Wtransnet, która zaprezentuje za pośrednictwem swojego komputera funkcjonowanie naszej aplikacji.

W każdym momencie możecie Państwo zakończyć połączenie wzbierając jedną z opcji:
“Finalizar Compartir” lub “Cerrar Sesión”, które są widoczne w lewej górnej części ekranu.

Przeczytałem i akceptuję warunki połączenia