Za chwilę połączysz się ze stroną zewnetrzną od Wtransnet

Strona ta jest pierwszym punktem pomocy tzw. zdalnym wsparciem, cały proces odbędzie się pod nadzorem operatora Wtransnet.

Wchodząc na stronę należy wpisać kod, który zostanie udostępniony przez pracownika Wtransnet z którym przez cały czas trwania asystencji będziesz połączony telefonicznie.

Jeśli nie zaakceptujesz warunków połączenia – asystencja nie zostanie zrealizowana.

W czasie trwania asystencji będziesz mógł w każdej chwili przerwać połączenie klikając w opcje Zakończ, która będzie cały czas widoczna w górnym lewym rogu monitora.

Przeczytałem i akceptuję warunki połączenia.